Powrót do archiwum
27/11/2015| Nowy, innowacyjny lek w leczeniu ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich u dorosłych

Angelini Pharma Polska wprowadziło na polski rynek innowacyjny produkt leczniczy o nazwie Xydalba (chlorowodorek dalbawancyny). Produkt jest dostępny w naszej hurtowni farmaceutycznej od listopada 2015 roku.
Cena jednostkowa leku wynosi: 3.306,00 + VAT
Produkt leczniczy Xydalba jest wskazany w leczeniu ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich (ang. Acute bacterial skin and skin structure infections, ABSSSI) u dorosłych.
Xydalba pod względem chemicznym to dalbawancyna - bakteriobójczy lipoglikopeptyd. Lek dział na wrażliwe bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm jego działania  polega na przerwaniu syntezy ściany komórkowej poprzez przyłączenie terminalnej D-alanylo-D-alaniny co zapobiega wiązaniu krzyżowemu (transpeptydacji i transglikozylacji) podjednostek dwucukrów, czego wynikiem jest śmierć komórki bakteryjnej.
Cechą wyróżniającą ten lek jest możliwość ograniczenia hospitalizacji, ponieważ lek podawany jest w dwóch dawkach co osiem dni. Pomiędzy podaniami leku pacjent może przebywać w domu.
Od stycznia 2016 roku Xydalba będzie intensywnie promowana wśród lekarzy lecznictwa zamkniętego.
Znajdź ChPL leku Xydalba

Powrót do archiwum