Powrót do archiwum
26/01/2015| Angelini Pharma oraz Ariad ogłaszają podpisanie umowy na wprowadzenie leku Iclusig® do obrotu w siedmiu krajach Europy środkowej i wschodniej

Warszawa, Polska, 15 stycznia 2015 r. - Angelini Pharma, za pośrednictwem austriackiej spółki zależnej CSC Pharmaceuticals,  i ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) informują, że ARIAD przyznał Angelini wyłączne prawa do wprowadzenia do obrotu leku Iclusig® (ponatynib) dla wskazań zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków (EMA). Kraje, których dotyczy umowa to: Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Dzięki temu Iclusig będzie dostępny łącznie w ponad 23 krajach w Europie dla chorych z  białaczkami, opornymi lub nietolerującymi leczenia oraz u których występuje chromosom Filadelfia.Na podstawie warunków umowy, ARIAD pozostanie podmiotem odpowiedzialnym posiadającym pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Iclusig. ARIAD będzie zarządzać dystrybucją ze swojej europejskiej siedziby w Lozannie w Szwajcarii.
Firma Angelini będzie odpowiedzialna za sprzedaż i marketing, zagadnienia medyczne, wsparcie w procesach rejestracyjnych i refundacyjnych. Angelini będzie prowadzić dystrybucję leku Iclusig, natomiast ARIAD będzie dostarczać gotowy lek do Angelini. Płatność na rzecz ARIAD za pozyskanie leku do dystrybucji oraz udział w kosztach  związanych z wprowadzeniem do obrotu wyniosą łącznie około 7,3 mln USD. Angelini zapewni firmie ARIAD znaczący udział sprzedaży Iclusig w regionie. „Dzięki partnerstwu z ARIAD będziemy mogli zapewnić tak ważny lek przeciwnowotworowy pacjentom z Europy Środkowej i Wschodniej, cierpiącym  na trudną do leczenia przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia,  dla których jest dzisiaj niewiele opcji terapeutycznych” – powiedział Gianluigi Frozzi, Dyrektor Naczelny(CEO) Angelini Pharma Division.
„Oczekujemy owocnej współpracy z ARIAD i sukcesu w zapewnieniu możliwości leczenia lekiem Iclusig wszystkim chorym na białaczkę oporną na leczenie.”
ARIAD otrzymał pozwolenie na dopuszczenie leku Iclusig do obrotu od Europejskiej Agencji Leków w czerwcu 2013 roku. Wprowadzenie Iclusig na rynek w krajach Europy Środkowej i Wschodniej ma rozpocząć się w 2015 roku.
„Dzięki tej umowie, kontynuujemy nasze działania zmierzające do udostępnienia leku Iclusig pacjentom z krajów, gdzie ARIAD jest nieobecny” –powiedział Marty J. Duvall, wiceprezes ds. wykonawczych i dyrektor ds. handlowych  ARIAD. „Angelini będzie naszym istotnym partnerem w regionie, gdzie, według danych EMA, żyje około 8000 chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, którzy mogą wykształcić oporność lub nietolerancję na inne dopuszczone do obrotu inhibitory kinazy tyrozynowej. Angelini posiada odpowiednie doświadczenie oraz zasięg geograficzny, umożliwiające wprowadzenie na rynek i dystrybucję leku Iclusig w Europie Środkowej i Wschodniej”.

O leku Iclusig® (ponatynib)
Iclusig to inhibitor kinazy. Podstawowym mechanizmem działania leku Iclusig jest BCR-ABL - nieprawidłowa kinaza tyrozynowa, której ekspresja występuje w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) lub ostrej białaczce limfoblastycznej z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL). Iclusig został opracowany przy zastosowaniu platformy projektowania leków ARIAD opartej na metodach obliczeniowych i strukturalnych, specyficznie w celu blokowania aktywności BCR-ABL. Iclusig blokuje nie tylko natywne BCR-ABL, ale również jej izoformy, które niosą mutacje powodujące oporność na leczenie, w tym mutację T315I, która została powiązana z opornością na inne inhibitory kinazy tyrozynowej.

O firmie Angelini
Angelini jest prywatną, średniej wielkości międzynarodową firmą, która produkuje i dystrybuuje leki oraz produkty służące ochronie zdrowia, działając w sektorze farmaceutycznym oraz na rynku masowym. Firma została założona we Włoszech w 1919 roku i zatrudnia obecnie około 4000 osób. Głównym obszarem działalności grupy jest sektor farmaceutyczny, który stanowi ponad 50% przychodów spółki, które wyniosły w 2013 roku 1,4 miliarda USD.
Angelini ma oddziały we Włoszech, w Hiszpanii, Austrii, Portugalii, Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Grecji, Turcji, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Pakistanie. Produkty firmy są dostępne w ponad 60 krajach, także za pośrednictwem licencji oraz strategicznych umów z lokalnymi firmami farmaceutycznymi.
Na poziomie międzynarodowym, spółka koncentruje się głównie na obszarach leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, ośrodkowego układu nerwowego (CNS),  środków przeciwzakaźnych, ginekologii oraz posiada silną pozycję na rynku leków wydawanych bez recepty. Dział Badań i Rozwoju obecnie skupia się na obszarach leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób zakaźnych. W przypadku tych ostatnich, dział BiR aktywnie prowadzi programy w zakresie odkrywania leków, w tym projekty prywatno-publiczne z nowymi cząstkami chemicznymi (NCE), jak również programy badań klinicznych w zakresie produktów już wprowadzonych do obrotu, w całości opracowanych w Europie przez Angelini.
Angelini działa również w sektorach higieny osobistej i maszyn do pakowania produktów higieny osobistej, poprzez spółkę joint venture z Procter & Gamble oraz w sektorach perfumeryjnym i uprawy winorośli.
W Polsce Angelini Pharma Polska, zatrudnia ok. 200 osób i należy do liderów rynków leków stosowanych w leczeniu: bólu gardła, depresji, infekcji górnych dróg oddechowych, bólu układu kostno-stawowego, choroby zwyrodnieniowej stawów, infekcji kobiecych.

O firmie ARIAD
ARIAD Pharmaceuticals, Inc., z siedzibą główną w USA, w Cambridge, w stanie Massachusetts oraz w Lozannie w Szwajcarii to zintegrowana globalna spółka zajmująca się onkologią, która koncentruje się na poprawie życia pacjentów onkologicznych poprzez tworzenie przełomowych leków. ARIAD pracuje nad nowymi lekami, dzięki którym ma dokonać się postęp w leczeniu różnych postaci przewlekłej i ostrej białaczki, raka płuc oraz innych nowotworów trudnych w leczeniu. ARIAD stosuje metody obliczeniowe i strukturalne do projektowania leków małocząsteczkowych, które pokonują oporność na istniejące leki przeciwnowotworowych. 

Powrót do archiwum