Powrót do archiwum
18/04/2017| AKYNZEO – dostępne bezpłatnie dla pacjentów onkologicznych !

Produkt leczniczy AKYNZEO®, będący skojarzeniem netupitantu i palonosetronu w postaci jednej kapsułki, jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej od czerwca 2015 r.
Od początku stycznia 2017r.  jest finansowany ze środków publicznych i wydawany pacjentom bezpłatnie w ramach profilaktyki nudności i wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią przeciwnowotworową (CINV) zawierającą cisplatynę w dawce ≥ 50 mg/m2 .

Wystąpienie nudności i wymiotów związanych z chemioterapią (CINV) narażonych jest ponad 90% pacjentów, którzy ją stosują. CINV przyczyniają się do znacznego obniżenia jakości życia chorego, a także mogą prowadzić do odwodnienia oraz zaburzeń elektrolitowych. Konsekwencją niekontrolowanych nudności i wymiotów, obok zaburzeń elektrolitowych, może być niechęć lub nawet rezygnacja pacjenta z dalszego leczenia.

Akynzeo, zawiera w jednej kapsułce dwa leki skutecznie zapobiegające CINV: antagonistę receptora NK-1 (netupitant 300 mg) i antagonistę receptora serotoninowego (palonosetron 0,5 mg).

U osób przyjmujących chemioterapię zawierającą cisplatynę szczególnym wyzwaniem jest zapobieganie CINV w fazie późnej (tj. po ponad 24 godzinach od rozpoczęcia cyklu chemioterapii), ponieważ dolegliwości występujące w tej fazie są uważane za znacznie trudniejsze do opanowania.

Zastosowanie AKYNZEO® pozwala uzyskać kontrolę CINV u 99% chorych w fazie ostrej oraz u 90% pacjentów w fazie późnej.

Więcej o leku AKYNZEO

Powrót do archiwum