Powrót do archiwum
Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi rośnie

Coraz więcej Polaków cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Dane statystyczne z lat 2009–2013 notują systematyczny wzrost przypadków zachorowań, jednak znaczne powiększenie liczby chorych nastąpiło już w latach dziewięćdziesiątych. Najczęstszymi problemami pacjentów są depresja oraz alkoholizm. Nieco rzadziej zgłaszają się osoby z dolegliwościami świadczącymi
o stanach lękowych i nerwicy.

Dane statystyczne
Liczba osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych wzrosła – do szpitali przyjęto z tego powodu 41% więcej pacjentów, zaś do poradni specjalistycznych zgłosiło się ponad 70% więcej osób. Są to informacje statystyczne z okresu 1997–2006. Okazuje się jednak, że większa liczba chorych nie była taka sama we wszystkich województwach. W stolicy województwa łódzkiego zanotowano aż 60% więcej przypadków zachorowań.

Przyczyny wzrostu zachorowalności
Według specjalistów Ministerstwa Zdrowia w obecnych czasach nie brakuje czynników, które mogą pogorszyć stan naszego zdrowia psychicznego. Zaliczymy do nich bezrobocie. Pod koniec 2013 roku wynosiło ono w Polsce 13,4% – to wciąż bardzo duży odsetek. Nie mniejszym problemem jest bieda, która najczęściej wynika ze wspomnianego bezrobocia. Przysparza to chorym wielu trosk,
a nie mają oni przy tym środków pieniężnych, np. na wizytę u psychologa. Kolejnym przyczyną zaburzeń natury psychicznej jest niepewna przyszłość. Obywatelom brak poczucia bezpieczeństwa, nie są przekonani, czy ich sytuacja ekonomiczna lub socjalna nie ulegnie nagłemu pogorszeniu. Ponadto w społeczeństwie zauważalne jest rozluźnienie więzi rodzinnych. Ludzie czują się osamotnieni, brak im bliskich osób, z którymi mogliby porozmawiać i zwierzyć się ze swoich problemów i obaw.

Jak można pomóc chorym?
Specjaliści są zgodni – potrzebne są dodatkowe środki pieniężne na pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną. Obecnie brak jest odpowiedniego dofinansowania. Ponadto brakuje kadry do opieki nad osobami cierpiącymi na takie zaburzenia. Ministerstwo Zdrowia nie chce jednak pozostawić chorych z ich problemami. Resort postanowił ruszyć z akcją – Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ma on na celu zapobieganie jeszcze większemu rozpowszechnianiu się chorób psychicznych. Osoby odpowiedzialne za program postarają się o rozwój badań naukowych, co daje szansę na wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań w walce z chorobami psychicznymi. To jednak nie wszystko. Program ma zapewnić chorym więcej możliwości pomocy.

Aby skutecznie pomóc osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi, bardzo istotne jest wsparcie bliskich. Chorzy nie mogą czuć się odtrąceni, wyizolowani ze społeczeństwa. Szczególnie w mniejszych miejscowościach osoby z zaburzeniami obawiają się ostracyzmu. Dodatkowym problemem jest brak odpowiedniej ilości specjalistów i miejsc, w których można by znaleźć pomóc bez obawy o rozpowszechnienie nieprzyjemnych informacji w środowisku, w którym się żyje
i pracuje. Zrozumienie tej trudnej sytuacji, wsparcie w domu, szkole czy zakładzie pracy to pierwszy krok do poprawy stanu zdrowia.

źródło:http://www.med-news.pl/med-324-Wzrasta_liczba_osob_z_zaburzeniami_psychicznymi.html
 

Powrót do archiwum