1   /   1  

Mechanizm działania trazodonu: lek wielofunkcyjny
Leki wielofunkcyjne to te o więcej niż jednym mechanizmie działania. Trazodon jest lekiem wielofunkcyjnym o działaniu farmakologicznym zależnym od dawki.
Trazodon – lek przeciwdepresyjny: mechanizm działania i miejsce w leczeniu depresji
lek ten odnalazł znaczące miejsce w leczeniu farmakologicznym depresji, dlatego istotne jest przypomnienie podstawowych informacji o nim i jego zastosowaniu.
Porównawcze, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie oceniające stosowanie trazodonu.
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa trazodonu w postaci o przedłużonym uwalnianiu, w porównaniu z paroksetyną, w leczeniu pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi.
A comparative, randomized, double-blind study of trazodone prolonged-release and sertraline in the treatment of major depressive disorder
This study showed that after 6 weeks, trazodone and sertraline were not different in reducing symptoms of depression and in producing disease remission.
Trazodon lek wielofunkcyjny
Trazodon CR (controlled release) czyli lek o przedłużonym uwalnianiu może być wykorzystywany zarówno do leczenia depresji, jak i w celu normalizacji zaburzoneg
      1   /   1  

  •  | 
  • 1