Praca w Angelini

Jesteśmy Firmą z certyfikatem HR Najwyższej Jakości.

Rolą Działu Personalnego jest zapewnienie wysokich standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. By wspierać firmę w realizacji jej celów biznesowych nie wystarczą tylko nowoczesne narzędzia czy innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania. Wierzymy w to, że to nasi pracownicy świadczą o powodzeniu naszych działań. Dlatego misją Działu Personalnego jest wspieranie potencjału swoich pracowników poprzez stwarzanie możliwości ich dalszego rozwoju.

Cechą wyróżniającą Angelini Pharma Polska jest dobra atmosfera pracy, która w dużej mierze wynika ze swobodnej i bezpośredniej komunikacji pomiędzy pracownikami oraz współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. To głównie zasługa dobrze dobranych pracowników. Podczas procesu rekrutacji zwracamy uwagę nie tylko na wymagane kwalifikacje i doświadczenie, ale równie ważne są dla nas wartości i zainteresowania kandydata. Dzięki temu jesteśmy stabilną organizacją, miejscem dla osób gotowych do podejmowania wyzwań zawodowych w dłuższym czasie.

Dlatego pragniemy nawiązywać współpracę z osobami wyznającymi podobne wartości do naszych — osobami zmotywowanymi i gotowymi dowieść swojego talentu w naszej organizacji.