Kariera i rozwój


Za pomocą nowoczesnych narzędzi zarządzania staramy się stworzyć dynamiczne środowisko sprzyjające zaangażowaniu i motywujące do osiągania coraz lepszych wyników.

Niezwykle ważnym elementem firmowej strategii jest system ocen rocznych, który pozwala na kompleksowe podejście do najistotniejszych problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Proces ten ma decydujące znaczenie dla racjonalizacji polityki personalnej, a odpowiednio opracowane wyniki ocen stanowią cenne źródło informacji o bieżących potrzebach z tego obszaru. Koncentracja na jasnych i mierzalnych celach ułatwia zrozumienie strategii firmy i wpływa na zaangażowanie pracowników.

Systematycznie monitorujemy realizację celów oraz poziom nabytych  kompetencji,  będących podstawą  do tworzenia indywidualnych programów rozwojowych.