Informacja o firmie

 

Firma Angelini Pharma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla:

m. st. W-wy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000119746, NIP 526 02 04 222, Kapitał zakładowy 2 276 000 zł.