Teczka prasowa

Profil firmy Angelini
Grupę Angelini tworzą firmy działające w obszarze ochrony zdrowia. Dostarczają one: leki, wyroby medyczne i suplementy diety które, umożliwiają właściwy wybór w zachowania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia.
Angelini produkuje,sprzedaje i dystrybuuje produkty farmaceutyczne  w zakresie ochrony zdrowia i higieny osobistej. Misją Angelini jest być blisko ludzi, spełnianiać ich codzienne potrzeby za pomocą skutecznych, niezawodnych produktów farmaceutycznych, które są powszechnie dostępne. Ich stosowanie zapewnia poprawę zdrowia i samopoczucia. 

Angelini to międzynarodowa grupa średniej wielkości, lider  w dziedzinie zdrowia w zakresie produktów farmaceutycznych i konsumenckich. Grupa Angelini powstała we Włoszech na początku XX wieku, obecnie posiada oddziały w 20 krajach oraz globalną sieć dystrybucji. Grupa, prowadzona przez Prezesa Francesco Angelini, zatrudnia około 6000 pracowników, a wartość jej skonsolidowanych obrotów wynosi ponad miliard sześćset milionów euro.

W obszarze farmacji, Angelini jest „zintegrowanym firmą”. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność w zakresie badań, produkcją i wprowadzania do obrotu substancji czynnych, markowych leków, produktów medycznych i suplementów diety.  Na poziomie międzynarodowym Angelini koncentruje się na obszarach: bólu i stanów zapalnych, chorób i zaburzeń układu nerwowego, kontroli zakażeń i chorób zakaźnych. 
Najbardziej znane międzynarodowe marki to: Trittico (trazodon, lek przeciwdepresyjny), Tantum (benzydamina,  lek przeciwzapalny), Aulin (nimesulid, przeciwbółowy - przeciwzapalny), Vellofent ( fentantl, przeciwbólowy), Xydalba ( dalbawanina, antybiotyk). Lokalnie Angelini koncentruje się na konkretnych obszarach dzięki silnym markom.

We Włoszech Angelini jest jedną z największych firm farmaceutycznych specjalizującą się w leczeniu: bólu i stanów zapalnych, CNS-u, leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej, bólu gardła, problemów ginekologicznych  oraz w  dezynfekcji.
Angelini jest liderem w sektorze leków bez recepty: dzięki historycznym markom takim jak Tachipirina, Moment, Tantum Verde, Amuchina, które od lat są obecne we włoskich domach, Angelini stała się jedną z najbardziej znanych i wiarygodnych firm farmaceutycznych w kraju.  
W sektorze higieny osobistej w ramach spółki joint venture (Fater) z Procter & Gamble, Grupa Angelini jest liderem w zakresie produkcji pieluch dziecięcych, podpask higienicznych. Produkty we Włoszech znane są pod markami: Pampers, Lines, Linidor i Dignity. Angelini współpracując  z P&G, jest światowym liderem w zakresie projektowania i wdrażania zintegrowanych linii produkcyjnych w branży higienicznych produktów chłonnych (Fameccanica).

Dywersyfikacja grupy obejmuje również sektor produkcji wina (Bertani Domains) i sektor perfumeryjny (Angelini Beauty). Wśród wielu wyróżniających się umiejętności firmy Angelini, dogłębna znajomość rynków jest jednym z czynników decydujących  o sukcesie Grupy. Skuteczność  i integracja  łańcucha dostaw oraz możliwość zarządzania złożonymi sieciami sprzedaży umożliwiają optymalizację usługi w kanałach branżowych i dużych sieciach handlowych.

Angelini to nowoczesna grupa, reagująca na zmiany na rynku i patrząca w przyszłość, ale jednocześnie dumna ze swoich wartości, które stanowią fundament filozofii korporacyjnej. Umiejętności zawodowe, konkurencyjność, zaangażowanie, współpraca na wszystkich poziomach oraz etyka stanowią podstawowe wartości ducha przedsiębiorstwa, które pozwalają reagować na wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania.