Teczka prasowa

Angelini to międzynarodowa prywatna grupa, która jest liderem w sektorze ochrony zdrowia i usług wellness. Za cel swojej działalności Grupa stawia sobie pomaganie pacjentom, lekarzom i opiekunom w walce z chorobami. 

Obszarami szczególnego zainteresowania Angelini są przede wszystkim ból i stany zapalne, zdrowie psychiczne i choroby zakaźne.

Założona we Włoszech na początku XX wieku spółka prowadzi obecnie działalność w sektorze farmaceutycznym w 18 krajach, zatrudnia ponad 3000 pracowników i osiąga przychody na poziomie ponad 880 mln euro.

Angelini jest zintegrowanym przedsiębiorstwem farmaceutycznym prowadzącym obszerne i cieszące się uznaniem programy badawczo-rozwojowe oraz działalność wytwórczą w światowej klasy zakładach produkcyjnych i działania w wielu krajach w zakresie wprowadzenia do obrotu kluczowych związków chemicznych i wiodących leków w wielu sektorach. Współpraca strategiczna z międzynarodowymi przedsiębiorstwami umożliwia Grupie Angelini poszerzanie zasięgu geograficznego prowadzonej działalności.

Download Angelini Pharma Press Kit