Centrum prasowe Angelini

Angelini Pharma

Angelini to międzynarodowa prywatna grupa zajmująca wiodącą pozycję na rynku ochrony zdrowia i wellness oraz w sektorze farmaceutycznym i rynku masowego. Angelini została założona we Włoszech na początku XX wieku.
Dziś Angelini jest międzynarodową grupą, a jej produkty są sprzedawane na całym świecie.

Oddziały Grupy znajdują się we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Rosji, USA i w Turcji. Spółka współpracuje z ok. 3000 osób, w tym 180 naukowcami oraz posiada struktury sprzedażowe zatrudniające 1000 osób.
W sektorze farmaceutycznym Angelini jest „spółką zintegrowaną” prowadzącą działalność w zakresie badań i rozwoju, a także produkcji i wprowadzania do obrotu substancji czynnych, markowych leków, produktów medycznych i suplementów diety.

Na poziomie międzynarodowym Angelini koncentruje się na takich obszarach terapeutycznych, jak ból i stany zapalne, zdrowie psychiczne. 
Najbardziej powszechne i znane międzynarodowe marki to: Trittico (trazodon), Tantum (benzydamina), Aulin (nimesulid), Vellofent (fentanyl), Xydalba (dalbawancyna) oraz Latuda (chlorowodorek lurazydonu).
Na szczeblu lokalnym Angelini także koncentruje się na poszczególnych obszarach terapeutycznych dzięki sile swoich marek.

W ostatnich latach Angelini realizuje strategię umiędzynarodowienia w krajach o wysokim potencjale wzrostu, zarówno poprzez odpowiednio ukierunkowane przejęcia, jak i poszerzanie już istniejących struktur zagranicznych.