Zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne Grupy Angelini zlokalizowane są w Ankonie, Aprili (LT) i Caselli (GE). Produkcja farmaceutyków odbywa się w Ankonie w zakresie produktów gotowych oraz w Aprili w zakresie surowców farmaceutycznych. Fabryka  w Caselli specjalizuje się w produkcji środków dezynfekcyjnych pod marką Amuchina. Produkcja przeznaczona jest na wszystkie rynki na świecie. Wszystkie zakłady produkcyjne korzystają z najnowszych technologii, z automatycznymi systemami kontroli i nadzoru. W całym procesie, począwszy od surowców, szczególne znaczenie odgrywa analiza i kontrola jakości.
Ochrona środowiska i zdrowia w miejscu pracy, to nieodzowne wyznaczniki charakteryzujące działalność produkcyjną Angelini.

Środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie

Farbryki Angelini znajdują się w czołówce w zakresie ochrony środowiska. Przez wiele lat zarządzanie i polityka mająca na celu poprawę aspektów środowiskowych były głównymi elementami procesu produkcyjnego, do tego stopnia, że ​​od 2004 r. wszystkie trzy zakłady uzyskały certyfikat UNI EN ISO 14001: 2015. Poczyniono znaczne inwestycje w produkcję czystej energii, w tym instalację fotowoltaiczną o mocy 1 600 kW, nowoczesny system kogeneracji, nowe wieże wyparne i nowe wytwornice pary o wysokiej wydajności. Te nowe technologie zostały zintegrowane z automatycznym systemem zarządzania, który optymalizuje zużycie systemów klimatyzacyjnych.
Ciągła poprawa zużycia energii jest nadzorowana przez Zespół ds. Zarządzania Energią. Wszystkie te środki zmniejszyły emisję CO2 o ponad 650 ton rocznie.
Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy to podstawowe wymagania wszystkich procesów produkcyjnych. Angelini uważa, że ​​pierwszym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników. W związku z tym standardy bezpieczeństwa behawioralnego zostały ustalone zarówno na poziomie korporacyjnym. Standardy prowadzone, wraz z systemem obserwacji zachowań które pomogą skupić uwagę na aspektach bezpieczeństwa i poprawić kulturę współpracowników w terenie, zapobiegając wypadkom. Terminowe oceny ryzyka i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, higieny i bezpieczeństwa pracy, wraz z pełnym zaangażowaniem całego personelu firmy są kluczowymi wymogami dla osiągnięcia doskonałości we wszystkich dziedzinach.