Zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne Grupy Angelini zlokalizowane są w Ankonie, Aprili (LT) i Caselli (GE). Produkcja farmaceutyków odbywa się w Ankonie w zakresie produktów gotowych oraz w Aprili w zakresie surowców farmaceutycznych. Fabryka  w Caselli specjalizuje się w produkcji środków dezynfekcyjnych pod marką Amuchina. Produkcja przeznaczona jest na wszystkie rynki na świecie. Wszystkie zakłady produkcyjne korzystają z najnowszych technologii, z automatycznymi systemami kontroli i nadzoru. W całym procesie, począwszy od surowców, szczególne znaczenie odgrywa analiza i kontrola jakości.
Ochrona środowiska i zdrowia w miejscu pracy, to nieodzowne wyznaczniki charakteryzujące działalność produkcyjną Angelini.

Środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie
Zakłady Angelini znajdują się w czołówce pod względem ochrony środowiska. Od wielu lat zarządzanie i polityka udoskonalania poszczególnych aspektów środowiskowych są głównym elementem procesu produkcji, czego efektem jest uzyskanie przez zakłady w Ankonie i w Peskarze dobrowolny certyfikat ISO 14001. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, to podstawowe wymagania niezbędne przy każdej działalności prowadzonej w zakładach produkcyjnych. Angelini stworzyła własną kulturę korporacyjną, która traktuje jako podstawowy obowiązek pracodawcy zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników. W tym celu zostały ustalone normy zachowania w zakresie bezpieczeństwa w firmie, zarówno na poziomie globalnym jak i na poziomie pojedynczego wydziału, oraz system obserwacji zachowań i norm, co pozwala zwrócić uwagę na aspekty bezpieczeństwa i zwiększyć kulturę współpracowników w zakresie zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Precyzyjna ocena ryzyka i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, higieny i bezpieczeństwa pracy, a także pełne zaangażowanie wszystkich pracowników firmy stanowią kluczowe warunki do osiągnięcia najwyższych standardów w każdym obszarze.