Wyniki finansowe

Grupa Angelini jest ważną międzynarodową firmą, która działa we Włoszech i za granicą, posiada ponad 30 firm i zatrudnia blisko 6.000 osób osiągając skonsolidowany obrót roczny na poziomie około 1.600 mln Euro.

SEKTOR ZYSKI 2018 (w milionach Euro)
Pharma  54%
Higiena osobista  28%
Przemysł maszynowy   9%
Perfumeria   7%
Sektor produkcji wina      2%