Wyniki finansowe

Grupa Angelini jest ważną międzynarodową firmą, która działa we Włoszech i za granicą, posiada ponad 30 firm i zatrudnia blisko 6.000 osób osiągając roczny obrót na poziomie około 1.600 mln Euro.

SEKTOR ZYSKI 2016 (w milionach Euro)
Pharma  837
Higiena osobista  508
Przemysł maszynowy  198
Perfumeria  106
Sektor produkcji wina       22
Inne     6