Kodeks etyczny

Kodeks Etyki i Postępowania

Podejście etyczne jest niezbędne dla wiarygodności firmy w kontekście społeczno-gospodarczym. Celem zasad postępowania jest podkreślanie konieczności etycznego podejścia w całej działalności firmy, przekładanie na praktykę zasad postępowania poprzez ich stałe stosowanie i wzmacnianie zaangażowania firmy w solidne i właściwe zarządzanie.

Świadomi znaczenia etycznego i moralnego podejścia, Angelini przyjęły "Kodeks Etyki i Postępowania", który reguluje całość praw, obowiązków i odpowiedzialność każdej firmy w codziennej współpracy z partnerami biznesowymi. Wypełniając postanowienia kodeksu etyki i postępowania, Angelini robi tylko to, co jest wyraźnie określone w kodeksie etyki stowarzyszenia Farmindustria, którego jest członkiem.

Na górę

Zasady ogólne

Angelini przyjmują jako bezwzględną zasadę poszanowanie obowiązujących przepisów i regulacji, których w konsekwencji musi przestrzegać każdy pracownik. Obowiązek ten obowiązuje również dostawców, klientów i wszystkich, którzy współpracują z firmą, że nie podejmą ani nie będą kontynuować żadnych relacji z partnerami, którzy nie zgadzają się z zasadą ścisłego przestrzegania wszystkich norm i ustaw. Nasza etyka wymaga od nas nie tylko przestrzegania praworządności w każdej sytuacji, ale również robienia tego, co jest moralnie poprawne i odpowiedzialne przy prowadzeniu działalności biznesowej, bez pomijania zasadach uczciwości, lojalności, wiarygodności, wzajemnego szacunku, godności, odpowiedzialności i przejrzystości.

Pracownicy firmy muszą działać w sposób nieskazitelny, szczery, uczciwy sprawiedliwy i lojalny we wszystkich aspektach swojej pracy, wymagając tego samego ze strony wszystkich osób, z którymi utrzymują relacje biznesowe. W szczególności zasady ogólne dotyczą:
 • poszanowania zasobów ludzkich i nienaruszalności osobistej
 • praworządności
 • zachowania poufności danych
 • odpowiedzialności wobec pacjenta
 • uczciwości i rzetelności
 • odpowiedzialności wobec społeczeństwa
 • przejrzystości
 • zwalczania korupcji i konfliktu interesów
 • jakoścci produktów i usług
 • bezstronności
 • ochrony środowiska
 • bezstronności instytucji
 • stosunków z akcjonariuszami

Na górę