Badania i rozwój

Angelini posiada ponad 40 letnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju w przemyśle farmaceutycznym, od projektowania pierwotnych molekuł do ich rejestracji jako leki.

Badania  Angelini

Angelini ma wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej w zakresie badań i rozwoju, dowodem na co jest pełne opracowanie wielu leków.

Badania Angelini
Dwa z nich, miejscowa przeciwzapalna benzydamina oraz lek antydepresyjny trazodon, są dystrybuowane i sprzedawane na całym świecie w ponad 60 krajach. Angelini opatentował prulifloksacynę fluoroquinolonu w latach 90-tych i przeprowadził jej pełny przedkliniczny i kliniczny rozwój w Europie. Niedawno firma Angelini wzmogła wysiłki w obszarze przeciwzapalnym poprzez opatentowanie dalbawaniny, półsyntetycznego antybiotyku lipoglikopeptydowego drugiej generacji, stosowanego w leczeniu ABSSSI (ostrej infekcji bakteryjnej i skórnej). W zeszłym roku do portfolio Angelini zostało dodane pierwsze w Europie połączenie paracetamolu z ibuprofenem.

Na górę

Projekty badawcze

Działania innowacyjne są realizowane przez dział RR&D (badania, regulacje i rozwój), w ramach którego zespoły ds. Badań i Rozwoju, Regulacji Prawnych i Rozwoju Biznesu wspólnym wysiłkiem podnoszą i utrzymują wysoki poziom innowacji, które mają zapewnić zrównoważone portfolio firmy. W tym celu dział R&D dzieli się na R&D WEP (dobrze sprzedające się produkty) i R&D NPP (nowe produkty farmaceutyczne), zapewniając, że wysiłek przynosi najlepszy możliwy wynik podczas różnych działań: badaniach nad nowymi produktami farmaceutycznymi, prowadzonymi przez R&D NNP; zarządzania cyklem życia i rozwoju produktów niefarmakologicznych, charakteryzujących się krótszym czasem wprowadzania na rynek, i które prowadzi R&D WEP. Zgodnie z tą strategią, Dział Medyczny dzielący się na pododdziały kliniczne NPP i WEP, oraz Dział Regulacji są w pełni zintegrowane od wczesnego stadium rozwoju.Ponieważ oddział Angelini Pharma jest obecny bezpośrednio w 20 krajach, wszystkie departamenty RR&D są scentralizowane, aby zagwarantować prawidłowe zarządzanie różnymi potrzebami terapeutycznymi i rynkowymi, wytycznymi i rozporządzeniami, oraz działaniami w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 

Na górę

Koncentracja na obszarach terapeutycznych

Obecnie główne programy badawcze koncentrują się na następujących obszarach terapeutycznych interwencji: na bólu i stanach zapalnych, chorobach i zaburzeniach układu nerwowego, kontroli zakażeń i chorobach zakaźnych.

BÓL I STANY ZAPALNE

Dział R&D Angelini ma długą tradycję w dziedzinie badania bólu i stanów zapalnych, uzyskiwania i ulepszania podstawowej roli prostaglandyn, cytokin i transmisji serotoninergicznych w mechanizmach modulujących ból i stany zapalne. Obecnie działania badawcze RR&D skupiają się na nowych produktach lub dobrze znanych lekach, które mają być stosowane w monoterapii lub w terapii skojarzonej, w celu zwiększenia skuteczności i zmniejszenia skutków ubocznych. Badania te obejmują również podejście do składu, w celu zoptymalizowania biodostępności leków i schematu dawkowania.


CHOROBY I ZABURZENIA ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO

Obszar narkotyków działających na centralny układ nerwowy, zwłaszcza w obszarze zaburzeń nastroju, jest dziedziną, w której Angelini osiągnęło największe sukcesy i uznanie na skalę światową.

Wprowadzenie trazodonu do praktyki klinicznej w leczeniu cieżkiej depresji, co miało miejsce w Europie w latach sześćdziesiątych, a w USA w 1981 roku, zmieniło podejście terapeutyczne do leczenia tej choroby. Trazodon jest nadal stosowany, dzięki swemu szerokiemu spektrum działania neurofizjologicznego i bardzo dobrej tolerancji.

Nawet teraz RR&D prowadzi badania nad mechanizmem działania trazodonu i nowych związków chemicznych wykazujących aktywność na różnych obiektach molekularnych w chorobach neuropsychiatrycznych, umożliwiając znaczne poszerzenie wiedzy w zakresie biochemii, fizjologii i farmakologii mechanizmów neuronalnych związanych z depresją i innymi zaburzeniach nastroju. Badania dotyczą głównie mechanizmu odpowiedzialnego za działanie przeciwdepresyjne po ich wpływie na neurotransmisję.
Niedawno Angelini opatentował preparat litowy o przedłużonym uwalnianiu, najpierw we Włoszech, który okazał się przydatny jako lek stabilizujący nastrój w leczeniu afektywnej choroby dwubiegunowej. RR&D prowadzi obecnie badania kliniczne na poparcie produktu.

Dział R&D NPP prowadzi dalej badania nad nowymi celami molekularnymi, odpowiedzialnymi za istotne patologie układu nerwowego, takie jak zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia i stwardnienie rozsiane.

KONTROLA INFEKCJI I CHORÓB ZAKAŹNYCH

Począwszy od doświadczenia związanego z rozwojem prulifloksacyny, dział RR&D Angelini zwiększył swoje zainteresowanie obszarem zapobiegania i leczenia zakażeń, to jest obszarem globalnej troski, gdzie badania farmakologiczne stały się priorytetem w kierunku rozwiązaniu poważnego problemu oporności na antybiotyki.

Obecnie R&D NPP i R&D WEP koncentrują się na ocenie skuteczności przeciwbakteryjnej nowych produktów, stosowanych zarówno w monoterapii, jak i w terapii łączonej, oraz na urządzeniach medycznych produkowanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii antybiotycznych. Ponadto, RR&D Angelini jest coraz bardziej zainteresowany rolą mikroflory jelit, pochwy i skórny w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i jej zmianach podczas infekcji.

Na górę

Pipeline R&D Angelini

Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek

Misja RR&D opiera się na koncepcji „dynamic pipeline”, polegającej na tym, że każdy projekt może być częściowo lub w pełni opracowany we własnym zakresie lub przez partnerów w oparciu o możliwości.RR&D tworzą strategiczne partnerstwo z wyodrębnionymi grupami krajowymi i międzynarodowymi, mające na celu zarówno zidentyfikowanie innowacyjnych rozwiązań, jak i zwiększenie wartości i prawdopodobieństwa sukcesu w ramach wewnętrznych programów badawczych, dążąc do dalszego wspierania sieci naukowo-technicznych.

Dział Rozwóju Biznesu w pełni przyczynia się do wzbogacenia portfolio firmy poprzez identyfikację zewnętrznych szans charakteryzujących się wysoką wartością i rozwój partnerstwa. Jednostka Sieci Naukowej i Sektora Konkurencyjności (SN&CI) współpracuje z działem Rozwoju Biznesu i działem R&D, aby zidentyfikować grupy badawcze zdolne promować innowacje w „rurociągu” RR&D, dzieląc się programami badawczymi lub nabywając nowe produkty w fazie wczesnego etapu rowoju, dopasowując je do aktualnych obszarów kluczowych lub otwierając się na nowe scenariusze terapeutyczne


 

Na górę