Angelini - informacje o grupie

Grupę Angelini tworzą firmy działające w obszarze ochrony zdrowia. Dostarczają one: leki, wyroby medyczne i suplementy diety które, umożliwiają właściwy wybór w zachowania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia.
Angelini produkuje,sprzedaje i dystrybuuje produkty farmaceutyczne  w zakresie ochrony zdrowia i higieny osobistej. Misją Angelini jest być blisko ludzi, spełnianiać ich codzienne potrzeby za pomocą skutecznych, niezawodnych produktów farmaceutycznych, które są powszechnie dostępne. Ich stosowanie zapewnia poprawę zdrowia i samopoczucia. 

Angelini to międzynarodowa grupa średniej wielkości, lider  w dziedzinie zdrowia w zakresie produktów farmaceutycznych i konsumenckich. Grupa Angelini powstała we Włoszech na początku XX wieku, obecnie posiada oddziały w 17 krajach oraz globalną sieć dystrybucji. Grupa, prowadzona przez Prezesa Francesco Angelini, zatrudnia około 6000 pracowników, a wartość jej skonsolidowanych obrotów wynosi ponad miliard sześćset milionów euro.

W obszarze farmacji, Angelini jest „zintegrowanym firmą”. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność w zakresie badań, produkcją i wprowadzania do obrotu substancji czynnych, markowych leków, produktów medycznych i suplementów diety.  Na poziomie międzynarodowym Angelini koncentruje się na  takich obszarach terapeutycznych, jak : ból i stany zapalne, chorób i zaburzeń układu nerwowego. 
Najbardziej znane międzynarodowe marki to: Trittico (trazodon, lek przeciwdepresyjny), Tantum (benzydamina,  lek przeciwzapalny), Aulin (nimesulid, przeciwbółowy - przeciwzapalny), Vellofent ( fentantl, przeciwbólowy), Xydalba ( dalbawanina, antybiotyk) oraz Latuda (chlorowodorek lurazydonu, lek przeciwpsychotyczny)

Na szczeblu lokalnym Angelini koncentruje się na konkretnych obszarach dzięki sile swoich marek.

We Włoszech Angelini jest jedną z największych firm farmaceutycznych specjalizującą się głównie w takich obszarach terapeutycznych, jak: ból i stany zapalne, choroby ośrodkowego układu nerwowego, higiena jamy ustnej i ból gardła, ginekologia oraz dezynfekcja.

Angelini jest liderem w sektorze leków bez recepty: dzięki cieszącym się długoletnią historią markom, takim jak Tachipirina, Moment, Tantum Verde i Amuchina, które są obecne we włoskich domach od lat, Angelini stało się jednym z najbardziej znanych i godnych zaufania przedsiębiorstw farmaceutycznych w kraju.  

W obszarze higieny osobistej, działając we współpracy z Procter & Gamble w ramach spółki joint venture (Fater), Grupa Angelini jest liderem rynku we Włoszech w segmencie pieluszek dla dzieci i podpasek higienicznych sprzedawanych pod marką Pampers, Lines i Tampax.  Również we współpracy z P&G, Grupa jest światowym liderem w dziedzinie projektowania i wdrażania zintegrowanych linii produkcyjnych dla branży artykułów sanitarnych (Fameccanica).

Realizując strategię dywersyfikacji działalności, Grupa posiada także podmioty w sektorze winiarskim (Bertani Domains) i perfumeryjnym (Angelini Beauty).

Do atutów Angelini należy dogłębna znajomość rynków, która jest jednym z czynników o decydującym znaczeniu dla sukcesu Grupy. Wydajność i integracja łańcucha dostaw oraz zdolność zarządzania złożonymi sieciami sprzedaży umożliwia optymalizację obsługi oraz silną obecność Grupy zarówno w kanałach przeznaczonych dla odbiorców branżowych, jak i w dużych sieciach detalicznych.

Angelini to nowoczesna grupa, która uważnie śledzi zmiany na rynku i prognozuje przyszłe trendy, pozostając jednocześnie dumna ze swoich wartości będących podstawą jej filozofii. Profesjonalizm, konkurencyjność, zaangażowanie, współpraca na każdym poziomie i etyczne postępowanie stanowią kluczowe wartości tworzące ducha przedsiębiorstwa, umożliwiając Grupie stawanie czoła wewnętrznym i zewnętrznym wyzwaniom w sposób skuteczny i wydajny.

 

Główne marki

LEKI NA RECEPTĘ KRAJE OBSZAR TERAPEUTYCZNY
TRITTICO, TRITICUM, DEPRAX, DESYREL IT, ES, PT, AT, BG, HU, PL, RO, SK, CZ, TK, GR CENTRALNY UKŁAD NERWOWY
AULIN IT, PL, BG, RO, CZ, PT, SK BÓL, ZAPALENIE
UNIDROX IT, PT, AT, CZ ANTYBIOTYKOTERAPIA
TACHIPIRINA IT BÓL, PRZEZIĘBIENIE
VELLOFENT, AVARIC IT, AT, CZ, PL, GR, ES, BG, PT BÓL, ZAPALENI
XYDALBA IT, ES, GR, PL, AT, SK, CZ, RO ZAKAŻENIA
LATUDA IT ENTRALNY UKŁAD NERWOWY
LEKI BEZ RECEPTY KRAJE OBSZAR TERAPEUTYCZNY
IT, ES, PT, AT, BG, CZ, GR, HU, PL, RO, SK, TK, RU CHOROBY JAMY USTNEJ I GARDŁA
IT, ES, PT, AT, BG, HU, PL, RO, SK, CZ, RU GINEKOLOGIA
IT, PT ANALGEZJA, ZAPALENIE
IT, ES GASTROENTEROLOGIA
IT, PT DEZYNFEKCJA USZKODZONEJ SKÓRY I BŁONY ŚLUZOWEJ
SUPLEMENTY PARAFARMACEUTYKI KOSMETYKI KRAJE OBSZAR
IT, ES, PT DEZYNFEKCJA
IT SUPLEMENTY DIETY
ES SUPLEMENT DIETY
PT DERMATOLOGIA
IT, ES, PT, AT, BG, CZ, RO, SK SUPLEMENT DIETY
IT HIGIENA OSOBISTA